Rút gọn link chống spam Facebook

THÔNG TIN CÔNG CỤ

Tiện ích rút gọn link tốt nhất giúp bạn hạn chế được spam liên kết khi chia sẻ trên các mạng xã hội số lượng lớn, nếu link bị spam rồi hệ thống vẫn giúp bạn ẩn link hiệu quả không bị phát hiện khi chia sẻ. lưu ý: không lạm dụng bất kỳ vấn đề gì vào mục đích xấu, cảm ơn.